ıyad 

Maraş Son Haber

SON DAKİKA HABERLERİ
.

MAGAZİN

GÖKHAN KESER PİAZZA'DA

e-Posta Yazdır PDF

Model olarak başladığı kariyerini, müzik ve oyunculuğa da taşıyarak başarıyla sürdüren Gökhan Keser, 14 Eylül Pazar  günü Kahramanmaraşlı hayranlarıyla Piazza Alışveriş ve Yaşam  Merkezi'nde buluştu.

Geniş marka karmasıyla herkesin aradığı her şeyi bulabildiği Piazza, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra ünlü isimleri de Kahramanmaraş'a taşımaya devam ediyor. Sadece alışveriş değil eğlence ve sosyal yaşam alanı da sunan Piazza'da düzenlenen imza gününde ünlü sanatçı mini bir konser de verdi. Yorumu, şarkıları ve sempatik tavırlarıyla son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından olan Gökhan Keser'in hayranları, genç sanatçıyla fotoğraf çektirme ve sohbet etmek için kıyasıya yarıştılar.131993 keser 1

DİZİLERDE NEDEN OYNAMADIĞINI AÇIKLADI

e-Posta Yazdır PDF

Mankenliği bıraktıktan sonra tiyatroya yönelen Deniz Akkaya, neden dizilerde rol almadığıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Akkaya, “Uyku benim için çok önemli, o nedenle seçici davranıyorum” dedi.

 De­niz Ak­ka­ya, bir­çok mes­lek­ta­şı gi­bi pod­yum­la­rı bı­rak­tık­tan son­ra di­zi ye­ri­ne ti­yat­ro oyun­cu­lu­ğu­nu ter­cih et­ti. Bu­gü­ne ka­dar bir­çok di­zi­den tek­lif alan Ak­ka­ya, bu ko­nu­da se­çi­ci dav­ran­dı­ğı­nı söy­le­di.Ak­ka­ya, “Be­nim için uy­ku önem­li bir so­run. Uy­ku­ma çok düş­kü­nüm. Bu yüzden ge­len di­zi tekliflerinin kabul etmiyorum. Geçenlerde bir sit-com tek­li­fi gel­di. ‘Çe­kim ya­pı­la­cak ye­ri an­cak ge­ce ve­re­bi­li­yor­lar.

deniz-akkaya-MARASSONHABER
KO­ME­Dİ OY­NA­MAK İS­TE­RİM

Ak­şam 10’dan sa­ba­ha ka­dar ça­lı­şa­ca­ğı­z’ de­di­ler. Ben ya­pa­mam de­di­m” di­ye ko­nuş­tu.De­niz Ak­ka­ya, “Ko­me­di oy­na­mak is­ti­yo­rum. Ülkemizdeki di­zi­ler­de çok tu­tu­lan bir tarz de­ğil. Biz dram se­vi­yo­ruz ama iyi bir ko­me­di de yer al­mak is­te­ri­m” dedi.

Kızımın geleceğini düşünüyorum

Bir yan­dan 5 ya­şı­na ge­len kı­zı Ay­şe­’ye de za­man ayır­mak is­te­di­ği­ni di­le ge­ti­ren De­niz Ak­ka­ya, “Di­zi­ler he­men baş­la­yıp bi­ti­yor. Çok iyi bir ya­pım­cı ol­ma­dı­ğı sü­re­ce te­le­viz­yo­na iş yap­mak is­te­mi­yo­rum. İyi bir yapımcı ve iyi oyun­cu­lar­la do­nan­mış bir iş­te bir kö­şe tu­ta­bi­lmek be­nim için da­ha önem­li. Kı­zı­ma za­man ayır­mak için iş se­çe­bi­li­rim ama işin bir de mad­di bo­yu­tu var. An­cak ço­cu­ğu­mun ge­le­ce­ği adı­na, uzun va­de­li ola­ca­ğın­dan emin ol­du­ğum bir iş ge­lir­se ça­lış­ma sa­at­le­ri­ne bak­ma­m” de­di.

TARKAN'IN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

e-Posta Yazdır PDF

Tarkan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda arka arkaya beş konser veren.Ünlü sanatçı günlük 800 bin lira kazandı.

Her gece 6 bin kişiye seslenen Megastar, masraflar çıkınca cebine yaklaşık 800 bin lira kaldı.

TOPLAM 4 MİLYON LİRAtarkan parayı vurdu marassonhaber

Tarkan, her konserinde yaklaşık 6 bin kişiye seslenip toplamda 30 bin bilet satacak. Her gece 1 milyon 140 bin lira hasılat elde edilecek. Bu hasılattan masraflar düşülünce yaklaşık 800 bin lira ona kalacak. Toplam kazancı 4 milyon lira olacak.

ASGARİ ÜCRETİN YARISINA BİLET FİYATI

Dünya starı Lady Gaga’nın 16 Eylül İTÜ Stadyumu’ndaki konserin saha içi biletleri bile 150 liradan satılırken Tarkan konserlerinin 3. kategori fiyatı 220 lira olarak belirlenmiş. Tarkan konserinin protokol bileti 543 liradan satılırken 1. kategori 274, 2. kategori 247 liradan satılıyor.

FACEBOOK'TA 'KÜÇÜK AĞA' TUZAĞI

e-Posta Yazdır PDF

Çok izlenen dizilerin çocuk ve kadın karakterleri adına açılan sahte Facebook hesaplarından, küçük yaştaki kız çocukları tuzağa düşürülüyor.

İletişim kurdukları çocuklardan müstehcen fotoğrafını isteyen sahte hesaplardaki kişilerin, bu fotoğrafları bazı internet sitelerine pazarladığı belirtiliyor. Konuyla ilgili ebeveynleri uyaran Yrd. Doç. Dr. Şevki Işıklı, “Ebeveynler sosyal medyada çocuklarının arkadaşı olmalı. Çocuğun gündelik yaşamı gibi bilgisayar internet güvenliği de evde olağan gündem olmalı. Çocukların okulda neler yaptıkları kadar internette neler yaptıkları da konuşulmalı.” diyor.cocuklara-facebook-ta-kucuk-aga-tuzagi marassonhaber

Çok izlenen dizilerde oynayan karakterler adına açılan sahte hesaplar ailelerin ve çocukların kâbusu oluyor. Bazı hesaplardan, özellikle küçük yaştaki kız çocukları tuzağa düşürülüyor. Birçok aile de çocuklarının okul hayatına yansımasın diye fark etseler de bu tuzakları dillendirmiyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen B.T, bir televizyon kanalında yayınlanan Küçük Ağa dizisinin çocuk oyuncularından Emir Berke Zincidi adına ve kadın oyuncu Birce Akalay adına açılan hesaptan, kızının müstehcen fotoğraflarının istendiğini söyledi. Bu şekilde çok sayıda hesap bulunduğunu ve kız çocuklarını tuzağa düşürdüklerini söyleyen B.T, zaman zaman da kamerada çıplak görüntü talep ettiklerini belirtti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevki Işıklı da ebeveynleri Facebook tuzağına karşı uyardı.

Işıklı, “Böylesi istenmeyen durumlar için iki çözüm söz konusudur. Bunlardan ilki, fiili bir istismar durumu gerçekleşmeden önce alınması gereken önlemlerdir. İkisi ise istismar olayından sonra yapılacak işlemler, takınılacak tutum ve tavırlardır. Yaşanan olaylar her iki konuda da çok eksiğimizin olduğunu gösteriyor. Teknolojik değişim çok hızlı olduğu için ebeveynler, çocuklarına öğreten konumundan çıktılar, çocuklarından ve çocuklarıyla beraber öğrenen konumuna gerilediler. Bu yüzden ebeveynler, çocuklarıyla beraber birçok şeyi yeniden öğrenmek gerektiğini idrak etmeliler.” ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÖĞRETİLMELİ"

Işıklı, ebeveynlerin çocuklara güvenlik internet kullanımını öğretmesi gerektiğini belirterek, “İlk yapılması gereken şey "güvenli internet" kullanımı. Bunun için öncelikle ebeveyn bilgilenmeli ve bilinçlenmeli. Bu amaçla bilgisayar ve cep telefonlarının internet ayarları, bir uzmandan yardım alınarak güvenli hale getirilebilir. Bu ayarlarla çevrimiçi ziyaret ve yazışmaların, indirilen veya yüklenen içeriklerin kayıtlarının tutulması sağlanabilir. Bu kayıtlar belli aralıklarla kontrol edilebilir.Bu tür risklerle karşılaşmamak için bilgisayar ve cepten kamera kullanımı konusunda açık kurallar konulabilir. Kamera kullanımına sınır getirilebilir. Örneğin yalnızca tanıdıklar söz konusu ise kamera kullanımına izin vermek gibi. Tabi her iki durumda aile meclisinde konuşulduktan sonra karar alınması lazım. Sanal ortam güvenliği, aslında gerçek gündelik güvenlik algısından beslenir. Çocuklara, sanal ile gerçek arasında hiçbir farkın olmadığı anlatılmalı. Orada da birisi sizi tehdit edebilir, paranıza el koyabilir, taciz edebilir, şantaj yapabilir, dava açabilir. İnternet, keyfilik, sınırsız özgürlük ortamı değil kesinlikle. Bilgisayar, telefon ve tabletlerde yapılan her işlemin cihazlarda veya internette kayıtlarının tutulduğunu ifade edilmeli. Bu hem veli hem çocuk tarafından iyi kavranmalı.” şeklinde konuştu.

"EBEVEYNLER, ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA ARKADAŞI OLMALI"

“Ebeveynler, çocuğunun meşgul olduğu her şeyle meşgul olmalı.” diyen Işıklı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Evet, “her şeyle” ilgilenmeli. Örneğin zaman geçirdiği etkinlikleri takip etmeli, kullandığı akıllı teknolojileri kullanabilmeli, vakit geçirdiği internet sitelerine girmeli, arkadaşlarını tanımalı. Ebeveynler, çocuklarının 24 saatinin hesabını verebiliyor olmalılar. Çocukların Facebook veya Twitter gibi hesaplarına arkadaş olarak üye olmalılar. İster fake hesapla, değilse kendi hesaplarıyla. Çocuklar kontrol edildiklerinin farkında olmalı. Fakat bu baskıcı bir kontrol olursa, karakter gelişimini olumsuz etkileyebilir. Genel bir ilke olarak söyleyeyim. Çocuğun gündelik yaşamı gibi bilgisayar internet güvenliği de evde olağan gündem olmalı. Çocukların okulda neler yaptıkları kadar internette neler yaptıkları da konuşulmalı.”

PİAZZA’DA SEMA GÖSTERİSİ

e-Posta Yazdır PDF

Eski Ramazan eğlencelerine özlem duyanlara hitap eden Piazza, semazen gösterileri ile de ziyaretçilerine duygu yüklü görsel bir şölen sundu. Türk ve İslam tarihinin yapı taşlarından biri olan ve kainatın oluşumunu, insanın dirilişini anlatan sema gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı.3

Mevlana İle Özdeşleşen Gösterisi
Piazza’nın buz pistinde gerçekleştirilen sema gösterisi AVM'nin mimarisi sayesinde üst katlardan da rahatlıkla izlendi. Ruhani bir müzik eşliğinde gerçekleştirilen gösteri büyük beğeni topladı. ‘Gel, ne olursan ol yine gel’ diyerek, insanlık alemini kucaklayan Mevlana ile özdeşleşen gösteride, her hareketleri, hatta giysileri bile ayrı birer anlam ifade eden semazenler başarılı figürleriyle bol bol alkışlandılar.

Sayfa 1 / 43

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »

Buradasınız: